niedziela, 27 grudnia 2009

Droga Krzyżowa w Jerozolimie

Trzecia i czwarta stacja są stacjami polskimi. Trzecia znajduje się na skrzyżowaniu Via Dolorosa z ulicą, biegnącą od Bramy Damasceńskiej. Znajduje się tu kaplica zrobiona w starym, tureckim domu przez księdza Stefana Pietruszkę w 1947 roku. Ufundowane zostały ze składek polskich żołnierzy i pielgrzymów.

Droga Krzyżowa w Jerozolimie


Na tym zdjęciu pielgrzymi udają się do miejsca, w którym rozpoczyna się Droga Krzyżowa.
Na końcu waskie uliczki widać uzbrojony posterunek izraelskiego wojska demonstrujący swoją gotowość do interwencji.

sobota, 26 grudnia 2009

Boże Narodzenie

"6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." (Łk 2,6-7)

Szukając Boga nie zapominaj pochylać się nad tym co słabe i bezbronne.środa, 23 grudnia 2009

Atrium Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Wewnątrz zabudowań Bazyliki znajduje się potężne atrium a na środku obelisk z postacią św. Hieronima. Św. Hieronim to bardzo ciekawa postać. Ostatnie lata życia spędził w pustelni w okolicy Betlejem. Więcej na jego temat znajdziesz w Wikipedii

wtorek, 22 grudnia 2009

Pole Pasterzy nieopodal Betlejem

Ok. 3 km od Betlejem, na równinie (zgodnie z tradycją zwanej polem Rut lub Booza, czyli imionami przodków króla Dawida) w roku 1935 wzniesiono na ruinach starego klasztoru Sanktuarium Pasterzy. Zgodnie z tradycją na tym miejscu anioł zwiastował pasterzom narodzenie Mesjasza.

"8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 16 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. " (Łk 2,8-20)

Wnętrze Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Jest jedną z najstarszych chrześcijańskich świątyń, w której odprawiane są nabożeństwa. Pierwszy kościół zbudowany w tym miejscu, został wzniesiony w IV w. przez cesarza Konstantyna.

poniedziałek, 21 grudnia 2009

Wejście do Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Do Bazyliki Narodzenia Pańskiego prowadzi obecnie tylko jedno wejście. Jest tak niskie, że każdy kto przez nie wchodzi musi się nisko skłonić.

Główny plac Betlejem


Zbliża się Boże Narodzenie, myślami wędrujemy do miejsca narodzin Jezusa.Tak wygląda wspólcześnie główny plac miasteczka. Betlejem należy obecnie do Autonomii Palestyńskiej i jest zamieszkiwane przez ok. 30 tyś. ludzi.

Zobacz więcej informacji na Wikipedii

czwartek, 17 grudnia 2009

Zespół 40i30na70Lubię ich słuchać, śpiewają o Bogu i dla Boga. Są naprawdę jedyni w swoim rodzaju. Po prostu posłuchaj.

Strona zespołu http://www.czterdziestu.pl/

środa, 16 grudnia 2009

Sanktuarium nad brzegiem Jeziora Genezaret

W roku 1937 nad brzegiem jeziora Genezaret zbudowano sanktuarium upamiętniające Kazanie Na Górze i osiem błogosławieństw. Kościół zbudowany zostało na planie ośmiokąta, co nawiązuje do liczby błogosławieństw.Pod kopułą znajduje się osiem okien, których witraże zawierają łacińskie teksty błogosławieństw.

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Pomnik przedstawiający rozmowę Jezusa ze św. Piotrem

Pomnik ten znajduje się obok kościoła Prymatu Świetego Piotra na Jeziorem Genezaret.

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?". Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: „Paś baranki moje". I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?". Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: „Paś owce moje". Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?". Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?". I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do Niego Jezus: „Paś owce moje" (J 21, 15-17).

sobota, 12 grudnia 2009

Video z nabożeństwa w Bazylice Zwiastowania w Nazaret

(oglądasz film umieszczony poza tym blogiem - w serwisie VIMEO)

Fiaccolata at the Basilica of the Annunciation (Nazareth) from custodia'videos on Vimeo.

Nabożeństwo różańcowe w Nazaret


Przez cały rok, w każdy sobotni wieczór na terenie Bazyliki Zwiastowania w Nazaret, odbywa się różańcowe nabożeństwo. Rozpoczyna się na dziedzińcu a kończy w dolnym kosciele w miejscu gdzie wedle tradycji archanioł Gabriel przekazał Maryi, radosną nowinę o wybraniu jej przez Boga na Matkę Jezusa. Zgromadzeni wierni, w tym pielgrzymi z całego świata, modlą się i śpiewają w swoich językach.

piątek, 11 grudnia 2009

"Boskie Oblicze" - chusta z Manoppello

Oto wizerunek z Manopello:
Poniżej możesz obejrzeć krótki film (3 części) na temat chusty z Manoppello (oglądasz film umieszczony poza tym blogiem - w serwisie YouTube)
Manoppello to niewielka miejscowość w Abruzji we Włoszech. Miejscowość stała się słynna dzięki wydanej w 2005 r. książce Paula Badde - "Boże Oblicze", który twierdzi, że znajduje się tam największa relikwia chrześcijaństwa, wizerunek przedstawiający prawdziwe oblicze Chrystusa. W pierwszą podróż poza miasto Rzym wybrał się tam 1 września 2006 r. papież Benedykt XVI.

czwartek, 10 grudnia 2009

Schody, po których Jezus prowadzony był do domu Kajfasza


"19 Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. 20 Jezus mu odpowiedział: «Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. 21 Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem». 22 Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» 23 Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» 24 Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza. " (J 18,19-24)

środa, 9 grudnia 2009

Kaplica Grobu Pańskiego
Na zdjęciu widoczna jest stalowa konstrukcja zabezpieczająca kaplicę przed zawaleniem.


Około tysiąc lat temu kalif al-Hakim nakazał zburzenie bazyliki. Sto lat później krzyżowcy, rozpoczęli odbudowę i rozbudowę bazyliki.Wtedy też zbudowano małą świątynię w bazylice, która skryła w swym wnętrzu grób Chrystusa.Budowla ta przetrwała aż do początku XIX w. W 1808 r. bazylika spłoneła. Po odbudowie, niemal zupełnie usunięto elementy związane z okresem krzyżowców. Zamurowano okna i łuki, wstawiono nowe kolumny.W XIX i XX w. dwa trzęsienia ziemi, spowodowały znaczne szkody, grożąc zawaleniem się kopuły Kaplicy Grobu. Katolicy, Ormianie i prawosławni razem rozpoczęli remont. Nowa kopuła została ukończona dwanaście lat temu.

Więcej informacji: Gość Niedzielny

wtorek, 8 grudnia 2009

Rzeźba na dziedzińcu Kościoła Nawiedzenia

"41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana»."

"46 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię -
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -
55 jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. "
(Łk 1,46-56)

Na ścianach dziedzińca znajduje się kilkadziesiąt tablic z tekstem hymnu Magnificat zapisanego w różnych językach.

poniedziałek, 7 grudnia 2009

Ain Karem - Kościół Nawiedzenia

"39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy" (Łk 1, 39)

Odległość z Nazaret do Ain Karem, dokąd udała się Maryja aby pomagać swojej krewnej Elżbiecie to około 100 km.

Zobacz informacje w Wikipedii

sobota, 5 grudnia 2009

Nazaret - Bazylika Zwiastowania


"26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł."

Zobacz informacje na Wikipedii

piątek, 4 grudnia 2009

U podnóża góry Synaj

"20 Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. 21 Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem." (Wj 19,20-21)
W całej okazałości góra Mojżesza prezentuje się blasku porannego słońca.

czwartek, 3 grudnia 2009

Krzew na dziedzińcu klasztoru św. Katarzyny

"1 Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb1. 2 Wtedy ukazał mu się Anioł Pański2 w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 3 Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» 4 Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». 5 Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą3». 6 Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. " (Wj 3,1-6)

Tradycja głosi, że krzew widoczny na zdjęciu to przeszczep z oryginalnego Krzewu Gorejącego. Podobno nie udało się go wychodować w żadnym innym miejscu, nawet na Synaju.
środa, 2 grudnia 2009

Klasztor św. Katarzyny u stóp góry Świętej Katarzyny


Uchodzi za nastarszy, zamieszkały na stałe chrześcijański klasztor. Należy do prawosławnych Greków. Tradycja mówi, że w tym miejscu Mojżesz ujrzał Krzew Gorejący.


Zobacz informacje na stronach Wikipedii

Nocne wejście na Synaj


Góra Synaj, biblijny Horeb, Arabowie nazywają ją Górą Mojżesza - Dżebel Musa. Do tego miejsca przybywają pielgrzymi różnych wyznań z całego świata. Każdego dnia (a właściwie każdej nocy bo z powodu upału tylko w nocy da się pokonać górę) na szczyt udaje się kilka tysięcy ludzi. Niektórzy część drogi pokonują na wielbłądzie inni na własnych nogach. Wspinaczka nie jest bardzo uciążliwa, jednak wygodne buty i latarka na pewno się przydadzą. Na szczycie (ponad 2000 metrów n.p.m.) tuż przed wschodem słońca jest zimno dlatego dobrze jes zabrać coś ciepłego do picia i do ubrania.

wtorek, 1 grudnia 2009

Wschód słońca na Górze Synaj

"6 Pan, nasz Bóg mówił do nas na Horebie: «Już dość waszego pobytu na tej górze. 7 Ruszajcie, idźcie, ciągnijcie ku górom Amorytów, do wszystkich pobliskich narodów [osiadłych] w Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie: aż po wielką rzekę Eufrat. 8 Patrzcie, wydaję wam ten kraj. Idźcie, posiądźcie tę ziemię, którą Pan poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu»." (Pwt 1,6-8)

Słońce pojawia się na horyzoncie i przed oczami rozciąga się w całej okazałości panorama zapierająca dech w piersiach. Na szczyt wchodziliśmy w nocy, prawie po omacku. Teraz okazało się dopiero gdzie jesteśmy. Dobry czas na modlitwę i refleksję.

poniedziałek, 30 listopada 2009

Martwym ku pamięci żywym ku przestrodze


W Karkonoszach, tuż przy szlaku wiodącym na Śnieżkę znajduje się symboliczny cmentarz poświęcony tym, którzy zginęli w górach. W oddali góruje nad nim biały krzyż.

sobota, 28 listopada 2009

Pomnik Edyty Stein w Kolonii

Urodziła się w 1891 roku i wychowywała we Wrocławiu w rodzinie niemieckich Żydów. W 1933 r. wstąpiła do klasztoru sióstr Karmelitanek na przedmieściu Kolonii. Przyjęła imiona zakonne Teresy Benedykty od Krzyża.

"Chylimy głęboko głowy przed świadectwem życia i śmierci Edyty Stein, wybitnej córki Izraela i jednocześnie córki zakonu Karmelitanek, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, osobowości, która w swoim bogatym życiu jednoczy w sobie dramatyczną syntezę naszego stulecia. Syntezę historii pełnej głębokich ran, które nadal sprawiają ból... i jednocześnie syntezę pełnej prawdy o człowieku, w sercu, które tak długo nie znalazło spokoju i spełnienia, aż w końcu odnalazło spokój w Bogu" - oto słowa papieża Jana Pawła II w czasie beatyfikacji Edyty Stein w dniu 1 maja 1987 roku w Kolonii.

Zobacz informacje na stronach Wikipedii

sobota, 21 listopada 2009

Droga Krzyżowa w Jerozolimie


Na pamiątkę Męki Chrystusa, w każdy piątek w Jerozolimie odprawiana jest Droga Krzyżowa. Przewodniczą jej ojcowie franciszkanie po włosku i angielsku a w czasie Wielkiego Postu także po arabsku. Nabożeństwo jest prowadzone pośród kramów, straganów i wąskich uliczek dzielnicy arabskiej. Na całej trasie stoją patrole izraelskiego wojska.

czwartek, 19 listopada 2009

Pustynia Judzka


"1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»" (Mt 4,1-4)


Tak wygłada Pustynia Judzka w okolicach Jerozolimy. Zawsze wyobrażałem sobie pustynię jako bezkresną równinę pokrytą piaskiem, a tu taka niespodzianka.

Wejście do Kaplicy Grobu PańskiegoKaplica Grobu znajduje się w centrum Rotundy Bazyliki Grobu Pańskiego. Jest prostokątna o wymiarach 8.3m długości, 5.9m szerokości i 5.9m wysokości, składa się z dwóch części: przedsionka czyli Kaplicy Anioła oraz właściwego Gróbu. W przedsionku na cokole pod płytą znajduje się fragment kamienia, który zamykał Grób. Ciasne wejście o wysokości 1.3m prowadzi z kaplicy do komory grobowej o wymiarach długości 2.9m i szerokości 1.9m. Skała, na której spoczywało ciało Jezusa pokryte jest marmurową ławą długości 2.0m, szerokości 0.93m i wysokości 0.66m. Liturgię przy Grobie sprawują trzy wyznania: Grecy, Ormianie oraz Łacinnicy. Miejsce i czas, w których liturgia jest odprawiana jest bardzo dokładnie określone i skrupulatnie przestrzegane.

środa, 18 listopada 2009

Oczekiwanie w kolejce do Kaplicy GrobuJeżeli nie przyjdzie się o świcie to zwykle do kaplicy ustawia się kolejka, w której trzeba postać kilka minut.

Pęknięta skała Golgoty
"51 A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
54 Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym».
55 Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. 56 Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza."
(Mt 27,51-56)
W Bazylice Grobu Pańskiego u podnuża Golgoty za szkłem można zobaczyć pękniety fragment skały, na której ukrzyżowano Jezusa.

poniedziałek, 16 listopada 2009

Widok na dolinę potoku Cedron"38 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zostanie odbudowane miasto Pańskie od wieży Chananeela do Bramy Narożnej. 39 I będzie się ciągnął dalej sznur do mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb, kierując się ku Goah. 40 Cała zaś Dolina trupów i popiołów i wszystkie pola aż do potoku Cedron, do rogu Bramy Końskiej ku wschodowi, będą święte dla Pana; nie zostaną już więcej zburzone ani zniszczone na wieki." (Jr 31,38)


Zachodnie Zbocze Góry Oliwnej prawie w całości wypełniają cmentarze żydowski i chrześcijański.

W tym miejscu zwanym także doliną Jozafata, ma się rozpocząć Sąd Ostateczny. Żydzi chowani są na nim w postawie „na kucki”, aby w dniu sądu ostatecznego móc szybciej powstać z grobu i po przejściu mostu prowadzącego do miasta, dać się osądzić i zająć lepsze miejsce w niebie.
"Zgromadźcie się, a przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się! Sprowadź, Panie, swych bohaterów! 12 Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. " (Jl 4,11-12)

Widok z Góry Tabor


"Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim" (Łk 9,32)


Na górę dotarłem w lipcu. Jeżeli dotąd nie pojmowałem jak mogli spać w ciągu dnia to teraz zrozumiałem: wszechogarniający upał odbiera siły i zwala z nóg nawet najsilniejszych. Na górę wjechałem małym busem, który 10 minut wspinał się na górę po serpentynach. Gdybym w tym upale miał wędrować na piechotę...

Kościół na Górze Tabor


"1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. 2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 3 A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 4 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» 6 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 7 A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» 8 Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa." (Mt 17)

Mapa Świata


Oto mapa opublikowana w dziele "Itinerarium Sacrae Scripturae" autorstwa Heinricha Büntinga z roku 1581. Ta biblijna geografia do roku 1757 została wydana ponad 60 razy w różnych językach. Na mapie w centrum świata znajduje się się miasto święte - Jerozolima.


Replikę mapy spotkałem właśnie w postaci mozaiki na ścianie w Jerozolimie.