piątek, 4 maja 2012

Czasem trzeba zagrzmieć
Pan odezwał się z nieba grzmotem, 
to głos swój dał słyszeć Najwyższy, 
wypuścił swe strzały i rozproszył wrogów, 
cisnął błyskawice i zamęt wśród nich wprowadził.