niedziela, 12 grudnia 2010

Fontana dei Quatro Fiumi

Wracamy jeszcze na plac Navona:
Fontana dei Quatro Fiumi (fontanna Czterech Rzek) znajduje się na placu Navona przed kościołem św. Agnieszki. Autorem fontanny jest Lorenzo Bernini. Woda tryska z ustawionej pośrodku basenu sztucznej skały, na której siedzą zwierzęta, dziwne stwory oraz personifikacje Gangesu, Nilu, Dunaju i La Platy, symbolizujące cztery znane w XVII w. kontynenty. Nad wszystkim góruje egipski obelisk. Wszystkie postaci na fontannie są odwrócone tyłem do kościoła, z wyjątkiem La Platy, która zasłania twarz rękami. Isnieje anegdota, według której Bernini zemścił się w ten sposób na budowniczym koscioła św. Agnieszki (Borrominim) wyrażając swoją podardę. Jednak to tylko zmyślona historyjka bo naprawdę fontanna powstała wcześniej, niż Borromini podjął się prac przy kościele.Kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie wpisy z tej podróży

Pieta w kościele Santa Maria dell'Anima

Kościół leży na tyłach Piazza Navona i nie jest chyba zbyt często odwiedzany. We wnętrzu po prawej stronie znajduje się Pieta autorstwa Lorenzetto (naprawdę nazywał się Lorenzo Giovanni di Ludovico). Dzieło pochodzi z początku XVII wieku.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie wpisy z tej podróży