czwartek, 10 lutego 2011

Widok na Forum Romanum

Całkiem po lewej widać portyk rzymskiej świątyni z II wieku, a nad portykiem barokową fasadę kościoła San Lorenzo in Miranda. San Lorenzo to znaczy św. Wawrzyniec. Ciekawa jest historia jego męczeńskiej świerci: Wawrzyniec zarządzał kościelnym majątkiem w Rzymie i opiekował się ubogimi (II wiek n.e.). Cesarz Walerian kazał pojmać papieża oraz czterech diakonów, w tym Wawrzyńca. Następnie cesarz próbował zmusić świętego do oddania całego kościelnego majątku. Wawrzyniec poprosił o trzy dni na wykonanie rozkazu i w tym czasie rozdał kościelne dobra biednym. Kiedy stanął znów przed władcą przyprowadził do niego chorych i biednych i rzekł do Waleriana: "Oto są skarby Kościoła!". Rozwścieczony cesarz skazał świętego na tortury i śmierć. W miejscu gdzie wydano wyrok na Wawrzyńca zbudowano kościół San Lorenzo in Miranda.

Budowla w centrum na pierwszym planie zwieńczona kopułą to świątynia Romulusa.
Kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie wpisy z tej podróży

niedziela, 6 lutego 2011

Kościół Santa Francesca Romana

Na zdjęciu widoczna jest tylko romańska dzwonnica barokowego kościoła, który znajduje się na terenie Forum Romanum. Patronka kościoła żyła w XV wieku na Zatybrzu. Założyła stowarzyszenia pobożnych kobiet, które pomagały chorym i biednym.
Święta (niestety nie wiem dlaczego) jest patronką zmotoryzowanych. Zawsze w dniu 9 marca pobożni rzymscy kierowcy przyjeżdżają w pobliże kościoła aby poświęcić swoje pojazdy.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie wpisy z tej podróży

Biżuteria

"Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?"
(Ew. Mateusza 6:30, Biblia Tysiąclecia)