poniedziałek, 16 listopada 2009

Widok na dolinę potoku Cedron"38 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zostanie odbudowane miasto Pańskie od wieży Chananeela do Bramy Narożnej. 39 I będzie się ciągnął dalej sznur do mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb, kierując się ku Goah. 40 Cała zaś Dolina trupów i popiołów i wszystkie pola aż do potoku Cedron, do rogu Bramy Końskiej ku wschodowi, będą święte dla Pana; nie zostaną już więcej zburzone ani zniszczone na wieki." (Jr 31,38)


Zachodnie Zbocze Góry Oliwnej prawie w całości wypełniają cmentarze żydowski i chrześcijański.

W tym miejscu zwanym także doliną Jozafata, ma się rozpocząć Sąd Ostateczny. Żydzi chowani są na nim w postawie „na kucki”, aby w dniu sądu ostatecznego móc szybciej powstać z grobu i po przejściu mostu prowadzącego do miasta, dać się osądzić i zająć lepsze miejsce w niebie.
"Zgromadźcie się, a przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się! Sprowadź, Panie, swych bohaterów! 12 Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. " (Jl 4,11-12)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz