sobota, 27 lutego 2010

Kto pyta nie błądzi

Którędy do klasztoru św. Jerzego Koziby? Pytanie w nadziei na trochę cienia i łyk wody.

Źródło na pustyni

"Pierwsze potrzeby życia: woda, chleb, odzienie i dom, by osłonić nagość" (Syr 29,21)
Jeżeli miałem wątpliwości, że woda jest na pierwszym miejscu to po spacerze na pustyni już ich nie mam. Dotarcie do tego mętnego źródełka sprawiło nam tyle radości...

środa, 24 lutego 2010

Widok na grotę w Qumran

W tej trudno dostępnej grocie znaleziono cenne zwoje. Dlaczego jednak ukryte w pierwszym wieku n.e. dokumenty przetrwały aż do wieku XX? Historycy twierdzą, że klasztor sekty esseńczyków został zburzony przez Rzymian a jego mieszkańcy pozabijani. Stało się to podczas powstania żydowskiego w latach 66-73.

Fragment zwoju znalezionego w Qumran

Przed odkryciem w Qumran najstarsza kopia Starego Testamentu pochodziła dopiero ze średniowiecza. Różnice między biblijnymi manuskryptami z Qumran a średniowiecznymi kopiami, na których opierał się dotychczasowy tekst Starego Testamentu są niewielkie. Niektóre teksty jak np. księga Izajasza jest zgodna w 99 procentach z pózniejszymi o tysiąc lat kopiami!

Wiecej można przeczytać tutaj

poniedziałek, 22 lutego 2010

Góra Kuszenia

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem". Lecz On mu odparł: "Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych". Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień". Odrzekł mu Jezus: "Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon". Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz". Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. (Mt 4, 1-11)

Góra Kuszenia gdzie Jezus był kuszony przez szatana podczas czterdziestodniowego postu na pustyni znajduje się według tradycji na pólnoc od Jerycha. Nad skalną przepaścią zawieszony jest grecki klasztor prawosławny. Na jego ruinach greckiego klasztoru prawosławnego z XII wieku, nad skalną przepaścią został wybudowany w latach 1874 - 1904 prawosławny klasztor św. Jerzego. Podobno został on wzniesiony wokół groty, w której Pan Jezus pościł i miał odmówić szatanowi zamienienia kamieni w chleb.