sobota, 21 listopada 2009

Droga Krzyżowa w Jerozolimie


Na pamiątkę Męki Chrystusa, w każdy piątek w Jerozolimie odprawiana jest Droga Krzyżowa. Przewodniczą jej ojcowie franciszkanie po włosku i angielsku a w czasie Wielkiego Postu także po arabsku. Nabożeństwo jest prowadzone pośród kramów, straganów i wąskich uliczek dzielnicy arabskiej. Na całej trasie stoją patrole izraelskiego wojska.

czwartek, 19 listopada 2009

Pustynia Judzka


"1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»" (Mt 4,1-4)


Tak wygłada Pustynia Judzka w okolicach Jerozolimy. Zawsze wyobrażałem sobie pustynię jako bezkresną równinę pokrytą piaskiem, a tu taka niespodzianka.

Wejście do Kaplicy Grobu PańskiegoKaplica Grobu znajduje się w centrum Rotundy Bazyliki Grobu Pańskiego. Jest prostokątna o wymiarach 8.3m długości, 5.9m szerokości i 5.9m wysokości, składa się z dwóch części: przedsionka czyli Kaplicy Anioła oraz właściwego Gróbu. W przedsionku na cokole pod płytą znajduje się fragment kamienia, który zamykał Grób. Ciasne wejście o wysokości 1.3m prowadzi z kaplicy do komory grobowej o wymiarach długości 2.9m i szerokości 1.9m. Skała, na której spoczywało ciało Jezusa pokryte jest marmurową ławą długości 2.0m, szerokości 0.93m i wysokości 0.66m. Liturgię przy Grobie sprawują trzy wyznania: Grecy, Ormianie oraz Łacinnicy. Miejsce i czas, w których liturgia jest odprawiana jest bardzo dokładnie określone i skrupulatnie przestrzegane.

środa, 18 listopada 2009

Oczekiwanie w kolejce do Kaplicy GrobuJeżeli nie przyjdzie się o świcie to zwykle do kaplicy ustawia się kolejka, w której trzeba postać kilka minut.

Pęknięta skała Golgoty
"51 A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
54 Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym».
55 Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. 56 Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza."
(Mt 27,51-56)
W Bazylice Grobu Pańskiego u podnuża Golgoty za szkłem można zobaczyć pękniety fragment skały, na której ukrzyżowano Jezusa.

poniedziałek, 16 listopada 2009

Widok na dolinę potoku Cedron"38 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zostanie odbudowane miasto Pańskie od wieży Chananeela do Bramy Narożnej. 39 I będzie się ciągnął dalej sznur do mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb, kierując się ku Goah. 40 Cała zaś Dolina trupów i popiołów i wszystkie pola aż do potoku Cedron, do rogu Bramy Końskiej ku wschodowi, będą święte dla Pana; nie zostaną już więcej zburzone ani zniszczone na wieki." (Jr 31,38)


Zachodnie Zbocze Góry Oliwnej prawie w całości wypełniają cmentarze żydowski i chrześcijański.

W tym miejscu zwanym także doliną Jozafata, ma się rozpocząć Sąd Ostateczny. Żydzi chowani są na nim w postawie „na kucki”, aby w dniu sądu ostatecznego móc szybciej powstać z grobu i po przejściu mostu prowadzącego do miasta, dać się osądzić i zająć lepsze miejsce w niebie.
"Zgromadźcie się, a przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się! Sprowadź, Panie, swych bohaterów! 12 Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. " (Jl 4,11-12)

Widok z Góry Tabor


"Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim" (Łk 9,32)


Na górę dotarłem w lipcu. Jeżeli dotąd nie pojmowałem jak mogli spać w ciągu dnia to teraz zrozumiałem: wszechogarniający upał odbiera siły i zwala z nóg nawet najsilniejszych. Na górę wjechałem małym busem, który 10 minut wspinał się na górę po serpentynach. Gdybym w tym upale miał wędrować na piechotę...

Kościół na Górze Tabor


"1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. 2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 3 A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 4 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» 6 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 7 A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» 8 Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa." (Mt 17)

Mapa Świata


Oto mapa opublikowana w dziele "Itinerarium Sacrae Scripturae" autorstwa Heinricha Büntinga z roku 1581. Ta biblijna geografia do roku 1757 została wydana ponad 60 razy w różnych językach. Na mapie w centrum świata znajduje się się miasto święte - Jerozolima.


Replikę mapy spotkałem właśnie w postaci mozaiki na ścianie w Jerozolimie.