czwartek, 19 maja 2011

Koncert charytatywny - przeciwko SLA


15 Maja 2011 - grały zespoły Mitlos, Chudoba oraz 40i30na70. Była licytacja obrazów Marcina Moderskiego i Mariusza Mikołajka.

Kosciół św. Mikołaja w Pradze


Cytuję za tygodnikiem Niedziela:
O Czechach często się mówi, że są najbardziej ateistycznym krajem Europy, a nawet świata. Niestety, opinie te potwierdzają dane statystyczne i deklaracje składane podczas kolejnych spisów powszechnych. Aż 59% społeczeństwa Republiki Czeskiej deklaruje bezwyznaniowość, a 49% z nich uważa się za ateistów. Jedynie 31% deklaruje, że wierzy w Boga, w tym największą grupę stanowią katolicy: prawie 27% i następnie husyccy protestanci – ok. 4% Statystyki te, niestety, mają tylko znikome odzwierciedlenie w praktykach religijnych, które są jeszcze gorsze. Na niedzielnej Mszy św. można bowiem zobaczyć jedynie 5% katolików i ok. 1% protestantów. – Duszpasterstwo w Czechach jest bardzo trudne. Zlaicyzowanie tego kraju można porównać do sytuacji, jaką widzimy na terenach byłej NRD. Jednak cały Kościół niemiecki jest bogaty i dzięki temu ma więcej możliwości duszpasterskich. W Czechach natomiast brakuje wszystkiego: wiernych, księży i pieniędzy.
Niektórzy proboszczowie muszą dbać jednocześnie o duszpasterstwo i niezbędne remonty w ponad dziesięciu kościołach i kaplicach. W wielu miejscach nie są nawet odprawiane Msze św. w niedzielę. Tu nikogo nie dziwi widok pięciu osób na Mszy św., która odprawiana jest tylko raz w miesiącu.

Praga

Kiedyś to był kościół...

Złota Praga


Cesarz Karol IV postanowił uczynić z Pragi jedno z najwspanialszych miast Europy. Wiele budowli ufundowanych przez władcę przetrwało do dzisiaj. Jednak większość praskich kościołów tu dzisiaj tylko muzea albo też pełnią funkcje sakralne w sposób szczątkowy (np. jedna msza w tygodniu).