wtorek, 9 lutego 2010

Tak było w raju

"Bóg rzekł: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną: abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre" (Rdz 1, 26-28.31a)

poniedziałek, 8 lutego 2010

Odkrycie w Qumran

Kilku beduińskich chłopców znalazło w roku 1948 w pobliżu Morza Martwego grotę, a w niej gliniane dzbany zawierające rękopisy sprzed 2 tysięcy lat. Był to początek jednego z największych odkryć w historii archeologii. Wśród znalezisk są manuskrypty biblijne, które reprezentują wszystkie księgi Starego Testamentu.

Bardzo ciekawe informacje na ten temat znajdziesz tutaj

niedziela, 7 lutego 2010

Kaplica Wniebowstąpienia


„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” (Łk 24, 50-51).
Pierwsze sanktuarium chrześcijańskie W pobliżu szczytu Góry Oliwnej zostało zniszczone w 614 roku podczas najazdu perskiego. W XII wieku odbudowali ję krzyżowcy, w postaci małej ośmiobocznej kaplicy. W XIII wieku została przejęta przez muzułmanów, przebudowana i zamieniona na meczet. Tak pozostało do dzisiaj.