czwartek, 28 stycznia 2010

Nie znam go

[Wtedy pochwycili [Jezusa], zabrali i zaprowadzili do domu naj­wyższego kapłana. A Piotr szedł za Nim z daleka. Kiedy rozpalili ogień na środku dziedzińca i usiedli razem, także Piotr usiadł między nimi. Jakaś służąca zobaczyła go sie­dzącego przy ogniu, przyjrzała mu się i powiedziała: "Ten też był z Nim". On zaś zaprzeczył, mówiąc: "Kobieto, nie znam Go". Trochę później ktoś inny zobaczył go i powiedział: "Ty też jesteś jednym z nich". Piotr odrzekł: "Człowieku, nie je­ stem". Po upływie mniej więcej godziny ktoś inny stanowczo twierdził: "Z pewnością on też był z Nim. Przecież jest Galilejczykiem". Piotr odpowiedział: "Człowieku, nie wiem, o czym mówisz". I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. Przy­pomniał sobie Piotr słowo Pana, gdy mu powiedział: "Dzisiaj, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz". Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał . (Łk. 22, 54-62)

Ruiny Kafarnaum

Na pierwszym planie widoczne są ruiny zabudowań miejskich z czarnego bazaltu a w głębi kościół zbudowany w roku 1990 nad miejscem gdzie znajdował się dom św. Piotra.

środa, 27 stycznia 2010

Gołębie w kawiarni


"Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?" (Mt 6,26)

Panorama na południową część Jeziora Genezaret

Południowo-wschodni brzeg jeziora wznosi się wysoko. Z tarasu widokowego roztacza się przepiękna panorama.

Ruiny synagogi z IV wieku n.e. w Kafarnaum


Ruiny widoczne na zdjęciu są pozostałością synagogi zbudowanej w miejscu gdzie wcześniej znajdowała się synogoga z czasów Jezusa.
"Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga." (J 6,54.60-69)