sobota, 12 grudnia 2009

Video z nabożeństwa w Bazylice Zwiastowania w Nazaret

(oglądasz film umieszczony poza tym blogiem - w serwisie VIMEO)

Fiaccolata at the Basilica of the Annunciation (Nazareth) from custodia'videos on Vimeo.

Nabożeństwo różańcowe w Nazaret


Przez cały rok, w każdy sobotni wieczór na terenie Bazyliki Zwiastowania w Nazaret, odbywa się różańcowe nabożeństwo. Rozpoczyna się na dziedzińcu a kończy w dolnym kosciele w miejscu gdzie wedle tradycji archanioł Gabriel przekazał Maryi, radosną nowinę o wybraniu jej przez Boga na Matkę Jezusa. Zgromadzeni wierni, w tym pielgrzymi z całego świata, modlą się i śpiewają w swoich językach.

piątek, 11 grudnia 2009

"Boskie Oblicze" - chusta z Manoppello

Oto wizerunek z Manopello:
Poniżej możesz obejrzeć krótki film (3 części) na temat chusty z Manoppello (oglądasz film umieszczony poza tym blogiem - w serwisie YouTube)
Manoppello to niewielka miejscowość w Abruzji we Włoszech. Miejscowość stała się słynna dzięki wydanej w 2005 r. książce Paula Badde - "Boże Oblicze", który twierdzi, że znajduje się tam największa relikwia chrześcijaństwa, wizerunek przedstawiający prawdziwe oblicze Chrystusa. W pierwszą podróż poza miasto Rzym wybrał się tam 1 września 2006 r. papież Benedykt XVI.

czwartek, 10 grudnia 2009

Schody, po których Jezus prowadzony był do domu Kajfasza


"19 Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. 20 Jezus mu odpowiedział: «Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. 21 Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem». 22 Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» 23 Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» 24 Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza. " (J 18,19-24)

środa, 9 grudnia 2009

Kaplica Grobu Pańskiego
Na zdjęciu widoczna jest stalowa konstrukcja zabezpieczająca kaplicę przed zawaleniem.


Około tysiąc lat temu kalif al-Hakim nakazał zburzenie bazyliki. Sto lat później krzyżowcy, rozpoczęli odbudowę i rozbudowę bazyliki.Wtedy też zbudowano małą świątynię w bazylice, która skryła w swym wnętrzu grób Chrystusa.Budowla ta przetrwała aż do początku XIX w. W 1808 r. bazylika spłoneła. Po odbudowie, niemal zupełnie usunięto elementy związane z okresem krzyżowców. Zamurowano okna i łuki, wstawiono nowe kolumny.W XIX i XX w. dwa trzęsienia ziemi, spowodowały znaczne szkody, grożąc zawaleniem się kopuły Kaplicy Grobu. Katolicy, Ormianie i prawosławni razem rozpoczęli remont. Nowa kopuła została ukończona dwanaście lat temu.

Więcej informacji: Gość Niedzielny

wtorek, 8 grudnia 2009

Rzeźba na dziedzińcu Kościoła Nawiedzenia

"41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana»."

"46 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię -
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -
55 jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. "
(Łk 1,46-56)

Na ścianach dziedzińca znajduje się kilkadziesiąt tablic z tekstem hymnu Magnificat zapisanego w różnych językach.

poniedziałek, 7 grudnia 2009

Ain Karem - Kościół Nawiedzenia

"39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy" (Łk 1, 39)

Odległość z Nazaret do Ain Karem, dokąd udała się Maryja aby pomagać swojej krewnej Elżbiecie to około 100 km.

Zobacz informacje w Wikipedii