niedziela, 2 marca 2014

Gęsi na spacerze


Startujemy!


Zachód słońca z łabędziem


Odpoczynek gęsi w podróży


Krajobraz z perkozem


Odpoczynek czapli


Stawy milickie


Wróciły czaple


Przyleciały żurawie