czwartek, 7 stycznia 2010

Ptaki na ruinach twierdzy Masada"Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?" (Mt 6,26)

Jezioro Genezaret widziane z Kafarnaum

Po uwięzieniu Jana Chrzciciela Jezus wrócił do Galilei i zamieszkał w Kafarnaum. W Kafarnaum mieszkali bracia Andrzej i Piotr, uczniowie Jezusa, którzy przyłączyli się do Niego nad Jordanem.