niedziela, 25 września 2011

Na drodze twej światło zabłyśniePojednaj się, zawrzyj z Nim pokój, 
a dobra do ciebie powrócą. 
Przyjmij z Jego ust pouczenie, 
nakazy wyryj w swym sercu. 
Wyzdrowiejesz, gdy wrócisz do Wszechmocnego, 
usuniesz z namiotu nieprawość. 
Gdy złoto jak proch ocenisz, 
a Ofir jak piasek rzeczny. 
Wszechmocny twą sztabą złota 
i srebrem błyszczącym dla ciebie. 
Nadzieją twą będzie Wszechmocny, 
obrócisz wzrok twój na Boga, 
wezwiesz Go, a On cię wysłucha, 
wypełnisz swoje śluby, 
zamiary swe przeprowadzisz. 
Na drodze twej światło zabłyśnie. 
On pychę wyniosłą uniża, 
tych wsławia, co oczy spuszczają. 
Uratuje prawdziwie czystego, 
za czystość rąk uratuje.

Księga Hioba