czwartek, 14 stycznia 2010

Figura św. Piotra w Kafarnaum

Ruiny Kafarnaum zostały kupione przez franciszkanów w 1884 roku. A od 1905 roku prowadzone są tam badania archeologiczne. Pod mozaiką bizantyjskiej bazyliki znaleziono pozostałości domu św. Piotra Apostoła.

wtorek, 12 stycznia 2010

Samotność

"Powodem odczuwania przez Pana samotności jest Pańska izolacja. Jeżeli będzie Pan dość skromny, nigdy nie będzie Pan samotny. Nic nie izoluje nas tak bardzo jak władza i prestiż. Niech Pan postara się zniżyć i nauczyć skromności, a nigdy już nie będzie Pan uskarżał sie na samotność."

C. G. Jung


poniedziałek, 11 stycznia 2010

Widok z łodzi płynącej po jeziorze Genazaret


"(18) Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. (19) I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. (20) Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. (21) A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. (22) A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim." (Mt 4, 18-22)