poniedziałek, 22 lutego 2010

Góra Kuszenia

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem". Lecz On mu odparł: "Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych". Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień". Odrzekł mu Jezus: "Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon". Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz". Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. (Mt 4, 1-11)

Góra Kuszenia gdzie Jezus był kuszony przez szatana podczas czterdziestodniowego postu na pustyni znajduje się według tradycji na pólnoc od Jerycha. Nad skalną przepaścią zawieszony jest grecki klasztor prawosławny. Na jego ruinach greckiego klasztoru prawosławnego z XII wieku, nad skalną przepaścią został wybudowany w latach 1874 - 1904 prawosławny klasztor św. Jerzego. Podobno został on wzniesiony wokół groty, w której Pan Jezus pościł i miał odmówić szatanowi zamienienia kamieni w chleb.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz