wtorek, 27 lipca 2010

Biedaczyna z Asyżu na Lateranie

Najwyższy, wszechpotężny, dobry Panie!
Twoje są chwała i sława i cześć i błogosławieństwo;
Tobie jednemu najwyższemu przynależą,
I nie jest człowiek godzien wspominać twego Imienia.

Bądź pochwalony, Panie mój, ze wszystkiemi twory,
W szczególności z panem braciszkiem słońcem,
Które dzień niesie i sobą nam świeci,
Jest piękne, jasne i roznieca blask wielki,
I twem, o Najwyższy, jest wyobrażeniem.

Bądź pochwalony, Panie mój, przez braci naszych: miesiąc i gwiazdy,
Któreś na niebie umieścił jasne i cenne i piękne.
Bądź pochwalony, Panie mój, przez braciszka wiatr,
Przez powietrze i przez czas chmurny i pogodny i jakikolwiek inny,
Któremi wszystkim stworzeniom dajesz pokrzepienie.
Bądź pochwalony, Panie mój, przez siostrzyczkę wodę,
Która jest wielce użyteczna i pokorna i cenna i czysta.

Bądź pochwalony, Panie mój przez braciszka ogień,
Którym rozjaśnia się noc
I który jest urodzony i krzepki i mocny.
Bądź pochwalony, Panie mój, przez siostrę ziemię,
Która nas utrzymuje i żywi
I wydaje przeróżne owoce i kwiaty barwne i zioła.

Bądź pochwalony, Panie, przez tych, którzy przebaczają dla twej miłości
Iż noszą niemoc i uciski.
Błogosławieni, którzy trwają w pokoju,
Gdyż od Ciebie, o Najwyższy, będą ukoronowani.
Bądź pozdrowiony Panie, przez siostrę naszą śmierć cielesną,
Której żaden człowiek ujść nie może.
Biada tym, którzy konają w grzechu śmiertelnym! Błogosławieni ci, którzy się znajdą w twojej świętej woli,
Gdyż wtóra śmierć nie wyrządzi im szkody.

Chwalcie i błogosławcie Pana, dziękujcie
I służcie Mu w wielkiej pokorze.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie wpisy z tej podróży

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz